За поръчки и въпроси: bioherbaltd@gmail.com

ОБЯВИЕвропейски съюз - Европейски структурни и инвестиционни фондове
 

Проект №: BG14MFOP001-2.006-0020 „Изграждане и оборудване на риболюпилен комплекс от рециркулационен тип за производство на личинки и зарибителен материал в землището на село Сбор, община Пазарджик“

Проект №: BG14MFOP001-2.006-0020 „Изграждане и оборудване на риболюпилен комплекс от рециркулационен тип за производство на личинки и зарибителен материал в землището на село Сбор, община Пазарджик“

Главна цел: ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В СЕКТОРА НА АКВАКУЛТУРИТЕ

Бенефициент: „БИОХЕРБА Р“ ООД

Обща стойност: 1 659 557,57 лв., от които 622 334,10 лв. европейско и 207 444,71 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 15.03.2018 г.
Край на проекта: 15.03.2023 г.

Свалете файла от тук

Категории

Скрий Категории